Saugesnio interneto diena, 2016?

Užsakovas: Švietimo informacinių technologijų centras

Renginio programos įgyvendinimas pagal parengtą renginio scenarijų Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO

Renginyje dalyvavo daugiau nei 350 moksleivių