Pasvalio, Biržų ir Telšių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei vadovų gebėjimų stiprinimas

Užsakovas: VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Dalyviai: 320 asmenų

Mokymų temos: „Darbo medicina. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“, „Stresas darbe. Konfliktų valdymas“, „Darbo teisė“, „Tarnybinis etiketas“