Mokymų programų kūrimo ir mokymų organizavimo bei vykdymo paslaugos. Projektas Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003 „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“

Užsakovas – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

Mokymuose jau  dalyvavo 320 valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovų. Iki  2019 m. pabaigos  vyksiančiuose mokymuose mokymai dalyvaus daugiau nei 630 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojai, vykdantys korupcijos prevencijos priemones  ir kels kvalifikaciją pagal  parengtas programas šiomis temomis: Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas, Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, Informacijos apie asmenis, siekiančius eiti ar einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, taip pat asmenis, kuriuos į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika (toliau – asmenys), pateikimas, Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas